Postanowienia ogólne:
 
 
§1.1 Regulamin jest zbiorem zasad, których zarówno Administrator, jak i Użytkownik musi przestrzegać.
§1.2 Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go.
§1.3 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Użytkownika z jego przestrzegania.
§1.4 Decyzja Administratora jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.
§1.5 Od momentu założenia konta na serwerze GladoR lub forum serwera GladoR, każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje konto.
§1.6 Wszystkie założone konta oraz ich zawartość są własnością serwera GladoR, a Użytkownik dysponuje nimi jedynie w celach rozrywkowych.
§1.7 Wraz z rejestracją Użytkownik świadom jest możliwości zamknięcia serwera w dowolnym momencie i utraty konta wraz z jego zawartością.
§1.8 Definicja Administratora - Administratorem jest każdy członek teamu GladoR.
 
 
 
Administrator:
 
 
§2.1 Administrator ma prawo do zweryfikowania danych Użytkownika.
§2.2 Administrator ma prawo usunąć konto Użytkownika, gdy uzna, że działa on na szkodę serwera.
§2.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za włamania i kradzieże. Każdy użytkownik zobowiązany jest dbać o swoje ID i hasło dostępu do konta.
§2.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za oszustwa wynikające z handlu za realną gotówkę i z wymiany pomiędzy serwerami.
§2.5 Administrator zazwyczaj odpowiada na zgłoszenia gracz w ciągu 48 godzin.
§2.6 Administrator nigdy nie poprosi Użytkownika o hasło i adres e-mail.
§2.7 Administrator ma obowiązek traktowania wszystkich Użytkowników jednakowo.
§2.8 Administrator ma prawo nałożyć blokadę na konto. Nawet w przypadku, gdy nie łamie ono spisanego regulaminu, ale zachowanie gracza narusza standardy netykiety lub działa na szkodę serwera i społeczności. 
 
 
 
Użytkownik:
 
 
§3.1 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za głoszone przez siebie treści i dysponowanie kontem.
§3.1.0 Użytkownik ma obowiązek zabezpieczyć swoje konto oraz przedmioty na nim zgromadzone przed dostępem osób trzecich.
§3.2 Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad Netykiety. Zakazuje się stosowania wulgaryzmów, spamowania, publikowania treści, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego, grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkodę, obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie, nawołują do popełnienia przestępstwa, propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Dotyczy to głoszonych treści na czacie, nazwy postaci, nazwy konta, nazwy sklepu i nazwy konia.
§3.3 Użytkownik ma prawo i obowiązek do współpracy z Administratorem, powinien zgłaszać mu wszelkie naruszenia regulaminu, usterki serwera i wszelkie inne problemy, oraz być aktywnym podczas kontroli (np. przy podejrzeniu o nielegalne oprogramowanie). 
§3.4 Zakazane jest posługiwanie się przez Użytkownika nieswoimi danymi, podszywanie się pod inne osoby czy Administracje.
§3.5 Zakazane jest udostępnianie przez użytkownika danych osobowych innych Użytkowników.
§3.6 Zakazane jest używanie nielegalnych oprogramowań i ingerowanie w pliki klienta gry w celu zaimplementowania cheatów. Takie działanie może przynieść negatywne skutki w postaci uszkodzenia komputera, czy wycieku danych z niego. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za próby implementacji cheatów. 
§3.7 Zakazane jest reklamowanie przez Użytkownika innych serwerów, for czy prywatnych firm.
§3.8 Zakazane jest celowe i długoterminowe utrudnianie gry innemu graczowi podczas expienia (Nie dot. tzw. ksucia). Dotyczy sytuacji, kiedy ktoś przeszkadza w grze przez dłuższy czas. Ciężar udowodnienia, że nie był to jednorazowy incydent leży na poszkodowanym.
§3.9 Użytkownik ma prawo do odwołania się od kary nałożonej przez Game Mastera, w tym celu należy skontaktować się z Administratorem, decyzja Administratora jest ostateczna, a Użytkownik musi pogodzić się z podjętą przez niego decyzją.
§3.10 Użytkownik jest zobowiązany do podania poprawnych danych przy rejestracji, które będą pomocne przy kontakcie z Administracją.
§3.11 Rejestracja, jak i gra na serwerze jest darmowa, z zastrzeżeniem, iż wszystkie przedmioty oraz konta i postaci na GladoR są własnością Administracji. Gracz jedynie bez opłaty dzierżawi prawo do korzystania z danego konta.
§3.12 Użytkownik jest zobowiązany do nadzorowania przebiegu handlu z innymi graczami. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wnikłe z nieuczciwości innych graczy.
§3.12.1 Punkt 3.12 uchyla się, gdy wymiana prowadzona jest pod nadzorem Tutora. Wtedy gracz, który nie dotrzymał warunków transakcji (np. wylogował się, przestał reagować na wezwania Tutora) otrzymuje permamentną blokadę na wszystkie powiązane konta bez możliwości odbanowania, a skradzione przedmioty zostają zwrócone stronie poszkodowanej. Jednakże możliwość zgłoszenia faktu oszustwa, lub niedopełnienia warunków wymiany możliwa jest maksymalnie do tygodnia (7 dni) od daty zakończenia transakcji. Po tym czasie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
 
 
 
Oszustwa:
 
 
§4.1 Modyfikowanie klienta gry w jakimkolwiek stopniu jest surowo zabronione i prowadzić będzie do stałej blokady konta.
§4.2 Używanie botów, symulatorów klawiatury/myszy lub innych podobnych programów jest zabronione i będzie skutkować stałą blokadą konta.
§4.3 Używanie jakichkolwiek programów / skryptów, które automatyzują grę jest zabronione i będzie skutkowało stałą blokadą konta.
§4.4 Każda próba podszycia się pod Administratora będzie surowo karana.
§4.5 Każda próba wyłudzenia Loginu/Hasła innego użytkownika będzie surowo karana.
§4.6 Upublicznianie przez Użytkownika adresów stron, które mogą wyrządzić szkodę będzie skutkować stałą blokadą konta.
§4.7 Korzystanie z narzędzi maskujących prawdziwy adres IP (VPN, Proxy itp.) bez uzasadnionego powodu i uprzedniej zgody Administracji będzie skutkować stałą blokadą konta.
 
 
 
Item Shop / Płatności:
 
 
§5.1 Korzystanie z ItemShop jest dobrowolne i traktowane jako dobrowolna donacja dla twórców projektu GladoR. Wirtualna waluta została wymyślona na potrzeby serwera GladoR.
§5.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne treści SMS i Przelewów realizowanych przez Użytkownika.
§5.3 Administrator ma obowiązek przyjmowania reklamacji, jednak wszelkie próby oszustw w celu wyłudzenia Smoczych Monet/Szlachetnych Rubinów zakończą się stałą blokadą konta.
§5.4 Administrator nie zwróci wydanych pieniędzy w wypadku kradzieży konta, wysłania błędnej treści SMS i Przelewu, czy w wypadku zamknięcia serwera.
§5.5 Administrator nie zwróci wydanych pieniędzy ani przedmiotów w wypadku, gdy konto zostanie zbanowane z winy gracza.
§5.6 W przypadku kiedy gracz doładouje konto poprzez PayPal, wykorzysta zakupione Szlachetne Rubiny, a następnie złoży wniosek o zwrot wpłaty, mimo pomyślnego doładowania i korzystania z SR - konto gracza zostaje permamentnie zbanowane do czasu wyjaśnienia sprawy.
 
 
 
Handel na i pomiędzy serwerami:
 
 
§6.1 Każda operacja handlu/wymiany przeprowadzana jest z wyłączeniem odpowiedzialności Administracji.
§6.2 Administrator nie ingeruje w operacje handlu/wymiany między użytkownikami.
§6.3 Dozwolona jest sprzedaż kont na serwisach aukcyjnych takich, jak Allegro,Olx,eBay itp z wyłączeniem celowej sprzedaży konta o wartości nieproporcjonalnej do ilości Yang /Bryłek (przykładowo zabronione jest sprzedawanie postaci na 1 poziomie z dużą ilością Yang/Bryłek) Każda udowodniona próba naruszenia tego punktu będzie skutkowała permanentnym banem na konto, na którym znajdowała się postać zaoferowana na serwisie aukcyjnym.
§6.4 Zabroniony jesty handel Yang, Bryłkami, Przedmiotami oraz Smoczymi Rubinami za realną walutę oraz oferowanie ich na serwisach aukcyjnych takich jak Allegro,Olx,eBay itp. Każda udowodniona próba naruszenia tego punktu będzie skutkowała permanentnym banem na wszystkie powiązane konta osoby sprzedającej.
§6.4.1 W związku z zakazem handlu przedmiotami każdy udowodniony zakup będzie skutkował usunięciem przedmiotu/zredukowaniem ilości Yang u osoby kupującej.
§6.4.2 W przypadku, kiedy zakupiony przedmiot będzie pochodził z buga administracja usuwa go bez poinformowania osoby, która go kupiła.
 
 
Kary:
 
 
§Administrator ma obowiązek ukarać Użytkownika łamiącego Regulamin.
§Administrator decyduje o czasie trwania kary.
§Karą może być:
 
1) ostrzeżenie
 
2) zablokowanie możliwości pisania na czacie
 
3) tymczasowa blokada Konta
 
4) permanentna blokada Konta
 
5) permanentna blokada Konta oraz Kont powiązanych
 
6) permanentna blokada Konta oraz Kont powiązanych oraz adresu IP
 
§Powody nałożenia kary:
 
   - niestosowanie się do zasad zawartych w Regulaminie;
   - groźby, zastraszanie, wymuszanie wobec innych Użytkowników;
   - obrażanie innych Użytkowników;
   - podszywanie się pod innych Użytkowników;
   - udostępnianie danych osobowych innych Użytkowników;
   - podszywanie się pod Administrację;
   - niestosowanie się do poleceń Administratora;
   - świadome wykorzystywanie błędów gry w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści;
   - używanie nielegalnych oprogramowań oraz modyfikacje gry;
   - oferowanie przedmiotów/kont na serwisach aukcyjnych;
   - wszelkie inne działania uznane za Administracje jako szkodzące serwerowi.
 
 
Postanowienia końcowe:
 
 
§7.1 Powyższy Regulamin zawiera zbiór praw, informacji i obowiązków, które każdy Użytkownik naszego serwisu bez wyjątków powinien znać i przestrzegać.
§7.2 Zastrzegamy sobie prawo do edycji powyższego Regulaminu w dowolnym miejscu i czasie.
§7.3 Użytkownik ma obowiązek zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi w Regulaminie.
§7.4 Każda zmiana regulaminu wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać natychmiast po pojawieniu się na tej stronie.
§7.5 Administracja zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych graczy (tj. w szczególności adres e-mail, adres IP) w przypadku otrzymania formalnego wniosku od organów do tego uprawnionych na skutek naruszenia prawa.
§7.6 Ostateczną decyzję w kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem podejmuje Administracja.
 
Właściciel serwisu:
JET TECH SPÓŁKA CYWILNA
Mikułowice 452
28-100 Busko-Zdrój
NIP: 6551979690
REGON: 385374570
 
 
 
*Akceptując regulamin i przechodząc dalej, zgadzasz się z jego postanowieniami i w pełni je akceptujesz.